Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Politiek manifest 2023 - 2024

In de aanloop naar de verkiezingen in november 2023 is onder aanvoering van Greenports Nederland door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een politiek manifest opgesteld. Hierin staan de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse tuinbouw; van o.a. goed werkgeverschap, de versnelde energietransitie, het verduurzamen op vele fronten tot level playing field als het om de handel gaat.

Ook zijn er door de partners fiches gemaakt die dieper en concreter op de afzonderlijke onderwerpen uit het verkiezingsmanifest ingaan. Daarbij spreken we de overheid als partner aan. Het is belangrijk dat de betekenis van de tuinbouw voor economie en maatschappij goed op de kaart wordt gezet.

Bijgaand het politiek manifest

Dit manifest is op verschillende manieren actief onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen. Ook tijdens de formatieperiode, blijven we aandacht vragen voor de groene sector. Onder de noemer Samen gezond en gelukkig met de Nederlandse Tuinbouwsector is er eind 2023 en begin 2024 een online campagne gestart op Linkedin en X.

Dit is een campagne specifiek gericht op politieke personen en NGO's:

Nederland heeft grote uitdagingen

Gezonde voeding

Energietransitie

Planten, bomen, bloemen zijn essentieel