Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Terugblik Nationaal Tuinbouwcongres online

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Donderdag 1 oktober werd vanuit het World Horti Center in Naaldwijk het Nationaal Tuinbouwcongres online gepresenteerd. Deelnemers konden via een livestream tijdens het eerste gedeelte van het programma het gesprek tussen Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland) en Marije Beens (wnd DG Agro ministerie LNV) volgen. Centraal stond de vraag “Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?”

Tijdens de coronacrisis werden de kwetsbaarheden van het gehele tuinbouwcluster blootgelegd. Dit was de aanleiding om een scenario analyse te laten maken door ACCEZ om ook de effecten op lange termijn in kaart te brengen. En nog belangrijker; om de ondernemers in de tuinbouw hiermee te ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Directeur Judith Schueler benadrukte dit ook in haar presentatie. Bedrijven worden door scenariodenken flexibeler en kunnen op deze manier beter omgaan met crisissituaties.

In één van de twee workshops werd dieper ingegaan op de scenario analyse. Aanwezige deelnemer in het panel, Ewald Breunesse van Shell Nederland, maakte duidelijk dat de waarde van een scenario analyse zich niet laat uitdrukken in geld. De flexibiliteit en veranderkracht die het Shell heeft gegeven zorgt voor continuïteit en rust in het bedrijf. Hein Bemelmans, Enza Zaden, ondersteunt dit en roept ondernemers op om deze scenario’s ook toe te passen in hun bedrijfsvoering. Hein Bemelmans: “Dit is een prima opstap voor je bedrijf om je toekomstige strategie te bepalen en nieuwe bouwstenen toe te voegen.” Judith Schueler: “Scenario denken kan bedrijven ook helpen om nieuwe markten te ontwikkelen. Trends en maatschappelijke ontwikkelingen zullen vaak regionaal gelden, waardoor een bedrijf of sector, door daar tijdig op in te spelen, haar marktpositie kan versterken.”

Tuinbouwketen is klaar maken om vervolgstappen te maken voor gewasbescherming
De andere workshop, ‘Gezonde Planten, een handreiking voor de toekomst’ ging over het Uitvoeringplan Gewasbescherming van het ministerie van LNV wat afgelopen week is gepresenteerd. De deelnemers stelden dat de uitvoering opgepakt kan worden als aanvullende financiële middelen voor onderzoek, innovaties en kennisontwikkeling geregeld zijn. Een voorbeeld daarbij is het aanleggen van een centrale databank om proefresultaten en ervaringen op het gebied van plantgezondheid beter te ontsluiten en delen. Van de overheid verwachten men creativiteit. Zo zal wet- en regelgeving aangepast moeten worden, om bijvoorbeeld biostimulanten sneller toe te laten of om experimenten te kunnen doen. Greenports Nederland staat voor het thema Gezonde Planten klaar om de volgende stap te maken. De deelnemers aan tafel stelden dat de Nederlandse tuinbouw, een gidsland is als het gaat IPM, weerbaar telen en het ontwikkelen van innovatieve tuinbouw productiesystemen. En dat moet zo blijven.

Koppositie Tuinbouw Nederland
Bij de afsluiting van het congres riep Adri Bom de sector op om door te gaan met samenwerking en innovatie. Het verandervermogen van de sector heeft ons onze huidige koppositie opgeleverd. “In de toekomst zullen we blijvend te maken hebben met veranderingen. Soms heel abrupt zoals de coronacrisis, maar veel veranderingen kan je ook al aan zien komen. Door als sector proactief met deze veranderingen om te blijven gaan en oplossingen te vinden kunnen we onze positie behouden” aldus Bom-Lemstra.

Het Nationaal Tuinbouwcongres online werd uitgezonden vanuit het World Horti Center in Naaldwijk en is voor iedereen terug te kijken via het YouTube kanaal van Greenports Nederland. Hier kunt u ook de stand van zaken bij de verschillende thema's zien. 

Kijk het Nationaal Tuinbouwcongres online terug via de onderstaande video's aan te klikken of via ons Youtube kanaal. Hier vindt u nog meer video's.