Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Transitietafel Internationalisering

De Nederlandse tuinbouw is sterk afhankelijk van de export. Dit geldt niet alleen voor de groenten, fruit, bloemen en planten die hier worden geproduceerd maar ook voor andere zaken zoals uitgangsmaterialen (zaden, bollen en stek) en andere tuinbouwmaterialen. De focus van de tafel Internationalisering is daarom ook gericht op het vergroten en versterken van de internationale positie van het Nederlandse tuinbouwcluster.

Hein Bemelmans, Chief Commercial Officer Enza Zaden: ‘Met deze tafel willen we input leveren aan het ministerie van LNV over wat er al is gebeurd en waar behoefte aan is op het gebied van internationalisering voor onze sector. Onze business is sterk internationaal, maar ons speelveld wordt steeds vaker bemoeilijkt doordat buitenlandse overheden de wetgeving aanpassen om zo de lokale producenten te beschermen. Zo zijn er landen waar men regels heeft ingesteld met betrekking tot het bezit van een lokaal bedrijf door een buitenlandse entiteit. Vaak wordt men dan gedwongen de meerderheid te verkopen of zelfs te stoppen. Hierdoor is het lastig om je lange termijn strategie te bepalen. En ander voorbeeld is het sluiten van grenzen voor Nederlandse producten. Maar ook binnen Europa ontstaan steeds vaker handelsbarrières. Door een verschillende lokale toepassing van Europese regels ontstaan er vaak nadelen voor Nederlandse bedrijven binnen de Europese markt. Dit is voor onze sector een zorgelijke ontwikkeling.’ Het Nederlandse tuinbouwcluster is groot geworden door internationalisering en vrije markttoegang. Dit staat de laatste jaren sterk onder druk. Wil de Nederlandse tuinbouw blijven groeien moeten wij samen harder gaan werken om markttoegang open te houden.

Het is voor de Nederlandse tuinbouw van levensbelang om de bedreigingen die de groei van de tuinbouw internationaal in de weg staan goed in kaart brengen. Hierin trekken alle brancheorganisaties gezamenlijk op met de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De eerste stap is dat onderzoekers van de Wageningen UR, in samenwerking met TU Delft en Erasmus Universiteit met vertegenwoordigers van sectororganisaties diepte interviews houden. Dit zal binnenkort worden afgerond. Hein Bemelmans: ‘Vanuit deze interviews willen wij een Tuinbouw ‘State of the Union’ schrijven; Waar staan we op dit moment, wat houdt ons bezig en hoe kan het ministerie van LNV dit mee nemen in haar contacten en onderhandelingen met andere overheden.

Lees hier wat het thema Internationalisering in houdt.