Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Tuinbouwcluster vraagt om investeringen 
in infrastructurele knelpunten

Greenports Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar de belangrijkste infrastructurele knelpunten voor de tuinbouw in Nederland. Dit op initiatief van de Transitie tafel Vers-logistiek. De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met Tweede Kamerleden, zodat zij het tuinbouwbelang goed op het netvlies hebben ter voorbereiding op het debat MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) over Rijksinvesteringen in infrastructuur dat donderdag, 25 juni, plaatsvond. 

Dit onderzoek is uitgevoerd voordat de coronacrisis uitbrak in Nederland. De druk op infrastructurele knelpunten is daarom momenteel minder groot dan tijdens het onderzoek. Echter, verkeersdrukte neemt weer toe en de knelpunten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen, zullen naar verwachting wee snel tot verkeerscongestie en economische schade gaan leiden. Uit het onderzoek is gebleken dat ‘doorstroming op (hoofd)wegen’ bij de volgende 11 knelpunten het vaakst tot problemen leidt voor onze sector:

 1. A15/A16 IJsselmonde/Knooppunt Ridderkerk
 2. N22/N211 Traject Veilingroute
 3. A4 Traject Amsterdam - Rotterdam
 4. A20 Traject Maasdijk - Gouda
 5. N213 Traject Maasdijk - Naaldwijk
 6. A15 Traject Alblasserdam - Gorinchem
 7. A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 8. A12 Traject Gouda - Oudenrijn
 9. A44/A4/N206/N434 Traject Rijnlandroute
 10. A16 Van Brienenoordbrug
 11. A16 Traject Ridderkerk - Moerdijk

Verder zijn de Tweede Kamerleden ook over de volgende twee aanverwante zaken geïnformeerd:

 1. Innovatie en modal shift
  De belangrijkste infrastructurele knelpunten voor de tuinbouwsector bevinden zich op de hoofdwegen, maar dat betekent niet dat meer asfalt de enige oplossing kan zijn. Natuurlijk moet betere doorstroming op het (hoofd)wegennet ook worden bereikt door innovatieve technologie en het realiseren van meerdere vervoersopties (modaliteiten) naar de verschillende afzetmarkten wereldwijd. Hierbij verdient ook de ondersteunenende infrastructuur, zoals kennisinstituten, control towers, re-distributiehallen enz. meer aandacht om duurzame verbetering te realiseren.
 2. Anticiperen op een nieuwe werkelijkheid
  Verder heeft de coronacrisis aangetoond dat open grenzen in de Schengenzone niet vanzelfsprekend zijn. Ook parkeer/bufferzones bij ‘Green Lanes’ kunnen daarom van belang zijn om drukte op faciliteiten, van (lucht)havens tot verkeersdrukte, te verlagen.