Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Toekomsten voor de tuinbouw

Op 17 november jl zijn de toekomstscenario’s voor het tuinbouwcluster gepresenteerd. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit- en rondom het tuinbouwcluster ontwikkelden samen een uniek gereedschap; ze schreven vier extreme, en toch plausibele, toekomsten voor het tuinbouwcluster die tuinbouwers en tuinbouwondernemers helpen bij het nemen van strategische beslissingen. Op de website tuinbouwscenarios.nl is alle informatie terug te vinden.

Informatieprogramma voor erfbetreders
Greenports Nederland wil peilen of er interesse is bij erfbetreders om een introductieprogramma over de scenario’s te volgen zodat zij samen met hun tuinbouwklanten aan de slag kunnen met de tuinbouwscenario’s. Bij voldoende interesse zal hier een speciaal programma voor worden ontwikkeld. U kunt uw gegevens doorgeven aan Pauline Verhagen van Greenports Nederland via communicatie@greenports-nederland.nl met als referentie tuinbouwscenario’s.

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Greenports Nederland: “Tijdens de coronacrisis hebben we heel direct kunnen ervaren wat de impact kan zijn van grote veranderingen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Als ondernemer is het goed om voorbereid te zijn de koers van je bedrijf snel te kunnen aanpassen wanneer de situatie daar om vraagt. De scenario-analyse helpt bedrijven hierbij en is beschikbaar voor alle ondernemers uit het tuinbouwcluster. Zo kan iedereen er zijn voordeel mee doen.”