Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update internationalisering 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Ilse Zaal - provincie Noord-Holland

Mei 2022

Gerealiseerd in 2021

 • Gidsrol voor de Nederlandse tuinbouw. In het tweede kwartaal van 2021 heeft de tafel samen met de tuinbouwlobbyisten van de diverse partnerorganisaties een ambitiedocument opgesteld. Doel is de tuinbouw goed te positioneren in de EU, zodat toekomstige regelgeving en fondsen beter aansluiten bij de behoeften van de sector;
 • Versterken concurrentiekracht. Het Nederlandse tuinbouwcluster en haar technologie kennen een sterke internationale belangstelling. Daarbij bestaat de ambitie om sneller te blijven innoveren dan de concurrentie. Dat vraagt om inzichten in de trends en (tuinbouw)ontwikkelingen op mondiaal niveau. Deze informatie is deels concurrentiegevoelig en wordt door het bedrijfsleven en andere ketenpartners versnipperd in kaart gebracht. Onderzoek door Wageningen University & Research en Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien dat een groeiende groep bedrijven het hebben van een strategie rond nationale business intelligence als noodzaak ervaren;
 • Zakendoen in China. In nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland is in het verslagjaar gebouwd aan een website die het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven beter moet faciliteren om zaken te doen in China

 

Plannen 2022

De tafel gaat de komende jaren met de volgende strategische punten aan de slag:

 1. Strategische samenwerking aangaan met de topsector Tuinbouw en ons daarbij richten op het gezamenlijk bereiken van duurzame doelen (o.a. voedselzekerheid, klimaat, gezonde leefomgeving e.d.);
 2. Inzetten op het versterken van innovatie, (halen en brengen van kennis) en ontwikkelkracht van de sector;
 3. Kennis bundelen en ontsluiten op het gebied van markttoegang, economische veiligheid (i.s.m. de partners van PNI);
 4. Verdiepen van de scenario-analyse Tuinbouw en internationale kansen en trends uitwerken onder de vlag van “HorticultureTomorrow”;
 5. Samenwerken aan een sterke internationale positie en deze verder uitbouwen i.s.m. RVO;
 6. Samenwerken in de lobby voor de sector richting de EU en Nederland als gidsland laten fungeren bij het behalen van de Europese Duurzaamheidsambities van de “Farm to Fork”-strategie.

Hoe dan?

 1. Het uitwerken van een pilot als start van een nieuw kennisinitiatief 'HorticultureTomorrow’. Die pilot beslaat het thema “Hoe versterken we de innovatiekracht van het Nederlandse Tuinbouwcluster in het internationale speelveld?”. Het resultaat is een adviesdocument met onder andere aandacht voor de internationale positie van het cluster. Aanbieding op de Floriade.
 2. De tafel wil het thema “De invloed van buitenlandse investeerders” verdiepen en waar nodig tot adviezen voor het netwerk komen. Het competitief houden van de tuinbouwindustrie in Nederland. Wat is het risico van buitenlandse kopers van Nederlandse tuinbouw toeleverings- en productiebedrijven? Hoeveel kennis ‘lekt’ daarmee weg? Is dat erg? Verder is het ook belangrijk te weten wat andere landen doen aan bescherming van hun economie.
 3. We gaan ons sterk maken voor de inzet van de bestaande en nieuwe instrumenten voor handelsbevordering. Dit doen we met:
  - beschrijving van de inzet op focus landen en overleg instellen op belangrijke landen (in samenwerking met RVO). Gecoördineerde agenda opzetten voor evenementen en deelname aan strategische beurzen en handelsmissies (opnemen in website Dutchhorticulture.nl);
  - lancering van het kennisplatform “Dutch horticulture in China” op de Floriade.
 4. De positie versterken van het Nederlandse tuinbouwcluster binnen Europa door het monitoren van de voortgang van het Ambitiedocument (10 punten plan “Farm to Fork”) en het uitdragen van het ambitiedocument en verbinden met andere Europese tuinbouwregio’s via ETP European Technology Platform “Plants for the Future” en ERIAFF, onder meer tijdens het congres in het Franse Angers.

 

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.