Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Verkiezingen 2021

Samen investeren in gezondheid en groen
Verkiezingsmanifest Tuinbouw

Het tuinbouwcluster wil samen met de overheid middels de Nationale Tuinbouwagenda investeren in gezonde mensen en een gezonde, groene leefomgeving, resulterend in gezonde bedrijven en een gezonde economie. De komende regeerperiode is cruciaal om de Tuinbouw vaart te geven in het realiseren van ambities en doelen. Greenport Holland en Greenports Nederland stelden samen een verkiezingsmanifest op die is gedeeld met een groot aantal politieke partijen.

U kunt hier de digitale versie van het manifest bekijken (versie maart 2021).