Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Onderzoek Modalshift Versnelling in Verslogistiek
Update april 2022

Rapport Versnelling Modalshift in Verslogistiek

Rapportage van de uitkomsten van het onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor VERSnellen van Modalshift in Verslogistiek door Maurice Jansen, onderzoeker van EUR-UPT in opdracht van Greenports Nederland.

Download het rapport (PDF, 7 mB)

De tafel Verslogistiek is initiatiefnemer voor een onderzoek naar Modalshift in de Verslogistiek. Modal Shift, verplaatsing van vervoer van weg naar rail/water, is een belangrijke ontwikkeling om in Nederland de bereikbaarheid via de weg op orde te houden en de duurzaamheid van transport te verbeteren. Voor de tafel is het om die redenen een belangrijk aandachtspunt.

“Als Rotterdam, en breder: Nederland, er niet in slaagt om op termijn intermodale concepten aan te bieden voor versproducten zal dit ervoor zorgen dat minder stromen via Nederland lopen, maar ook dat productie verplaatst wordt naar locaties dichter bij de afzetmarkt, bijvoorbeeld Duitsland. Hierdoor zou veel toegevoegde waarde in Nederland verloren gaan. Het tegendeel kan gebeuren als er wel grootschalige intermodale concepten van de grond komen en Nederland een voorloper wordt in intermodaal vervoer voor versproducten. De milieuopbrengsten zijn groot en het kan zorgen voor een groot ‘kleef-aan’ effect van bedrijven die ook gebruik willen maken van deze concepten.” aldus Coen Hubers van het Centre for Sustainability LDE.

Moeizame transitie 
Michel Jansen, Total Produce en voorzitter van de tafel Verslogistiek, geeft aan dat de moeizame uitrol van intermodale concepten in versproducten zeker niet alleen door bottlenecks in het Rotterdamse havengebied optreedt, maar dat het welslagen van concepten in een breder corridorperspectief bezien moet worden. “In dit voorstel gaan we in op de distributie van versproducten richting het Europese achterland van zowel geïmporteerde als in Nederland geproduceerde versproducten. De groeiende import- en exportstromen worden momenteel voor bijna 100% via wegtransport vervoerd. De markt van versproducten is sterk versnipperd wat het coördineren van dergelijke initiatieven bemoeilijkt. Op welke plaats en in welke processen interventies nu precies nodig zijn, was niet bekend. Ook was niet duidelijk waarom mooie initiatieven de eindstreep niet halen. Er was daarom behoefte aan onderzoek om de oorzaken van deze moeizame transitie in kaart te brengen. Daarnaast diende het onderzoek inzicht te geven in de rol van innovatie, en de rol van diverse stakeholders die betrokken zijn bij modalshift. De urgentie om wat aan deze problematiek te doen is groot.”

De resultaten van dit onderzoek zijn in april gepubliceerd.

Vanuit de tafel lopen naast dit initiatief ook contacten met het Lean & Green Off-Road programma geeft Rob van Ruiten, procesmanager GPNL, aan. “Via dat programma stimuleren de topsector Logistiek en de overheid modalshift. In onze contacten delen we kennis over bestaande corridors en wordt gekeken naar kansen om hier vanuit de Verslogistiek op aan te sluiten. Onlangs heeft de overheid via een nieuwe stimuleringssubsidie voor 2021 2,5 mln. euro vrijgemaakt, dus het onderwerp heeft prioriteit.”

Meedenken?
Het onderzoek is uitgevoerd door Erasmus Centre Urban Port & Transport en werd mede opgezet met behulp van het Havenbedrijf Rotterdam, Total Produce, Danser Group en het Centre for Sustainability LDE. Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u een bijdrage leveren? Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven in het netwerk om ervaringen te delen en innovatieve oplossingen te toetsen! U kunt hiervoor contact opnemen met Rob van Ruiten, tel. 06-20601199 of via rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl.