Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update Verslogistiek 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Michel Jansen – TOTAL PRODUCE

Mei 2022

Ambitie
Het behouden en versterken van de positie van Nederland als draaischijf met een lage ecologische foodprint voor versproducten.

Gerealiseerd in 2020

  • Input geleverd voor project ‘digitalisering inspectiediensten’ van provincie Limburg en de Topsector. Project loopt, tafel blijft aangehaakt
  • Stage-onderzoek laten uitvoeren naar invloed van ‘e-Commerce’ op Verslogistiek
  • Congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’ en integratie met Green meets Ports. Door inbreng van ondernemersnetwerk en inzet als klankborgroep verstevigt dit de tafel.
  • Infrastructuur knelpunten-inventarisatie opgesteld en aangeboden aan overheden
  • Deelname aan Corona Crisisteam Tuinbouw met als inzet een zo ongestoord mogelijke logistiek van tuinbouwproducten binnen de EU

Gerealiseerd in 2021

  • Realisatie van het rapport “VERSnellen Modalshift in Verslogistiek”. Met achtergronden van de huidige knelpunten in de ontwikkeling van modalshift en aanbevelingen voor innovatieve systeemoplossingen. Het onderzoek is uitgevoerd door UPT-Erasmus (Erasmus Centre for Urban, Port & Transport Economics, Rotterdam);
  • Start van de samenwerking met topsector Logistiek, met name het programma Joint Corridors Off Road;
  • Sessie georganiseerd met diverse ketenpartijen rond het thema “Digitalisering in de keten”
  • Gesprekken gevoerd met ketenpartijen over het gebruik van systemen of monitors in de verduurzaming van transport en stimulering van de bewustwording daarin;
  • Vanuit sector-organisaties is ook in 2021 weer veel aandacht besteed aan onder andere Brexit- en coronaontwikkelingen ten behoeve van soepele douane-afhandeling

Plannen 2022

De tafel wil aanjager zijn van projecten en initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de Verslogistiek. Dit kunnen zijn het inbrengen van kennis, het tot stand brengen van verbinding tussen partijen en/of het bijdragen aan de opstart van projecten en initiatieven.
Eind 2022 hebben we de positie ingenomen als het Logistieke platform in de sector door herijking van onze agenda en in gang zetten van bijbehorend activiteitenplan. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van verduurzamingsprojecten of -programma’s. Ook hebben we verbreding in ons netwerk gerealiseerd door de organisatie van bijeenkomsten, samenwerking met relevante partijen en, waar zinvol, deelname aan de tafel van nieuwe organisaties.

Door vanuit de tafel te verbinden met regionale Greenports, branches en ondernemers(collectieven), over actuele ontwikkelingen, knelpunten en kansen kunnen we focus aanbrengen en richting geven aan onderwerpen die bijdragen aan de exportpositie en verduurzaming van de sector.

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.