Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Wet Inrichting landelijk gebied: wettelijke herverkaveling

Op basis van een door de provincie vastgesteld ruilplan is het mogelijk om ruilingen af te dwingen via de systematiek van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Doordat gebouwen geen vast onderdeel kunnen zijn van de verplichte ruiling is de inzet van de WILG in de glastuinbouw tot op heden niet mogelijk. De werking van het ruilplan kan via vrijwillige ruilverkaveling ingezet worden.

Bij wie kan ik terecht: 

Dominique van der Hoeven - Glastuinbouw Nederland
Floris Leijdekkers - ministerie LNV

Verkavelen voor groei

website

Lees meer

Geschiedenis van de ruilverkaveling

website

Lees meer