Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Agriport A7 - ontwikkeling van een nieuw gebied

Agriport A7 langs de snelweg bij Middenmeer is geen alledaags bedrijvenpark. Het is een unieke plek die misschien wel hét model vormt voor toekomstige bedrijventerreinen. Een stuk polderlandschap waar de kassen van de grootschalige glastuinbouwbedrijven zich oneindig lijken uit te strekken. En waar, naast een keur aan andere bedrijven, ook techreuzen als Google en Microsoft zijn vertegenwoordigd met hightech datacenters. Het is een plek van zo’n duizend hectare waar techniek, duurzaamheid en vooruitstrevendheid samenkomen. En dat terwijl nog geen eeuw geleden het water van de Zuiderzee hier nog de baas was.

De oorsprong
Aardappelhandel, annex ijsbergsla-verwerkingsbedrijf Hiemstra BV was jarenlang gevestigd aan de Havenkade in Middenmeer. Om logistieke redenen zocht de familie naar een locatie elders in de Wieringermeer, het liefst gelegen aan een hoofdweg die de polder verbindt met de rest van Noord-Holland en de Afsluitdijk. Vanwege te verwachten verkeersintensiteit had gemeente Wieringermeer bezwaar tegen het voorstel voor vestiging aan de Alkmaarseweg, onderdeel van de provinciale weg N242.  ‘Laten we het dan proberen aan de autosnelweg A7’, opperde zoon Anton Hiemstra in 1999 aan de keukentafel. Al snel werd contact gezocht met de agrariër direct ten oosten van de A7 en met een boerderij en grond aan de zuidrand van de polder, de Koggenrandweg. Hiemstra BV kocht dit bedrijf. Domeinen, het orgaan dat namens de Nederlandse Staat eigenaar was van (oorspronkelijk alle) grond in de Wieringermeer, werkte mee aan de verplaatsing van meerdere akkerbouwbedrijven uit deze zuidoosthoek van de polder. Daardoor kwam voor Hiemstra BV een groter stuk grond vrij ten oosten van de A7 en tussen de Koggenrandweg en de daarboven gelegen Oudelanderweg.

De gemeente Wieringermeer wilde akkoord gaan, mits andere bedrijven zich daar ook zouden kunnen vestigen met als doel: agrarische bedrijvigheid realiseren op een plek waar de aan- en afvoer van grondstoffen en (eind)producten makkelijk zou zijn. Niet lang daarna kwam er vanuit de Provincie Noord-Holland een vraag om ruimte voor glastuinbouw. Het idee voor een grootschalige aanpak van glastuinbouw – productie, verwerking én afvoer/logistiek op één plek – was geboren. Tussen alle plannenmakerij door bedacht Anton Hiemstra de naam: Agriport A7, een port (haven) als verlaadplaats van agrarische producten.

Foto's van links naar rechts: 2008: 187 ha glas, 2013: 302 ha glas, 2020: 413 ha glas

Kavels van minimaal 20 hectare
Aan het woord is Jack Kranenburg, commercieel directeur Agriport A7 BV.: ,,Bij de start van de ontwikkeling van Agriport in 2005 werd vanuit de provincie als voorwaarde gesteld dat de kavelgrootte in Agriport minimaal twintig hectare moest zijn, zodat we niet zouden concurreren met Het Grootslag in Wervershoof/Andijk. Ik werd ingehuurd om een marketingplan te maken voor de verkoop van de kavels en kwam erachter dat er slechts één glastuinbouwbedrijf in Nederland groter was dan twintig hectare. Daar was dus helemaal geen markt voor! Dit grote nadeel werd ons grote voordeel. Er waren namelijk geen andere locaties waar kavels van twintig hectare of meer beschikbaar waren. Agriport in Middenmeer had een unieke propositie en dat sloeg aan. Binnen een jaar waren alle glastuinbouwkavels van de eerste fase uitverkocht.’’

ECW Energy
ECW Energy is opgericht op initiatief van enkele grote glastuinbouwbedrijven. Begin 2006, toen de eerste glastuinbouwbedrijven zicht vestigden op groeilocatie Agriport, werd ook ECW opgericht als privaat energiebedrijf.  Omdat de publieke netbeheerder destijds weinig belangstelling had voor het realiseren van gas en elektra op Agriport, werd ECW eigenlijk uit nood geboren. De grote glastuinbouwbedrijven hebben de handen ineen geslagen en ECW opgericht met als doel het optimaal realiseren en exploiteren van de energie-infrastructuur. Van daaruit is ECW verder ontwikkeld op het gebied van energie en water. ECW heeft hierbij altijd als motto gehouden: “Samen waar nodig , individueel waar mogelijk.” ECW doet daarmee dat wat goed is voor het hele gebied en wat voor een individueel bedrijf niet mogelijk is.

ECW Energy is particulier netbeheerder, energieproducent en handelaar, met eigen netwerken van kabels en leidingen, productie- en opslaginstallaties. Naast een uitgebreid elektra- en warmtenet, heeft ECW een hogedruk gasnet, een CO2-net en een datanet. Ook maakt ECW de energiehandel mogelijk tussen klanten, via het eigen Smart Utility and Markets platform (SUM). De energie die ECW zelf produceert komt van aardwarmte, biomassa, zon en WKK’s (warmtekrachtkoppeling via een gasmotor met dynamo). De opslag van duurzame energie is een grote uitdaging. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Hoge Temperatuur Opslag in de bodem.

Energie samenwerking met glastuinbouwgebied Het Grootslag
Sinds 2018 is ECW Energy ook actief in het naastgelegen glastuinbouw- gebied Het Grootslag. Het Grootslag kan zo profiteren van de op Agriport ontwikkelde kennis en ervaring. Zoals alle voordelen van een sterkere organisatie, grotere inkoop, gezamenlijk voorraadbeheer van onderdelen etc. Voor Het Grootslag is een speciale samenwerking opgezet waarin naast ECW ook de kwekers in Het Grootslag deelnemen.

Met een combinatie van vier technieken is glastuinbouwgebied ‘t Grootslag hard op weg om klimaatneutraal te worden. Het is een voorbeeld van hoe het energieplaatje in een glastuinbouwgebied in 2030 eruit kan zien. De basislast, de eerste 40%, bestaat uit geothermie. In de koudere maanden worden warmtepompen ingeschakeld en in de winter gaat de biomassa-installatie aan. Dan is 75% van de warmtevraag fossielvrij ingevuld. De vierde pijler van de warmtevoorziening wordt afhankelijk van de resultaten in Agriport A7: Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in de ondergrond.

Cloud datacenters
Jack Kranenburg, Agriport A7 BV: ,,Wij hadden in 2004 nog nooit van een cloud datacenter gehoord en de glastuinbouwbedrijven hadden ook een heel andere opzet en schaal. We richten ons destijds ook op de sierteelt uit Heerhugowaard, maar het tegengestelde gebeurde. Alle rozenteeltbedrijven uit het Altongebied in Heerhugowaard zijn de afgelopen vijftien jaar gestopt. Bij Microsoft vond het eerste contact plaats in december 2009. We hadden veel overleg en dachten dat ze voor onze locatie zouden kiezen. Totdat in 2012 in het Dagblad van het Noorden een artikel verscheen waarin stond dan Microsoft haar datacenter in Eemshaven wilde bouwen. Dat was een enorme domper. Het bleef vervolgens een jaar stil. Toen bleek dat ze alsnog voor Middenmeer kozen vanwege de korte afstand tot het internetknooppunt in Amsterdam.’’. Na Microsoft volgde in 2019 ook Google met de vestiging van een datacenter in Agriport A7.

Hoe ziet Agriport A7 er in 2050 uit?
,,Bedrijven kunnen alleen blijven bestaan als ze producten of diensten leveren die passen bij de vraag van dat moment. Ik ga er vanuit dat onze wereld er heel anders uitziet in 2050 en hoop dat de bedrijven van de beleidsmakers de ruimte krijgen om mee te veranderen. En dan niet erachteraan, maar er net een beetje vooruit. Zodanig dat ze kunnen innoveren’’, aldus Jack Kranenburg.

Agriport A7

website

Lees meer

ECW Energy

website

Lees meer

Contactpersoon Jack Kranenburg

Jack Kranenburg kunt u benaderen via j.kranenburg@agriporta7.nl
Terug naar de gereedschapskist