Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Gereedschapskist Ruimtelijke Inrichting

Deze gereedschapskist is ontwikkeld voor alle betrokkenen bij de tuinbouw die te maken hebben met de moderniseringsopgave. Het ideaalbeeld voor een modern / toekomstbestending tuinbouwgebied vraagt een up-to-date voorzieningenniveau voor onder andere energie, infrastructuur en verkaveling.  Er is een scala aan beproefde instrumenten die afgelopen decennia ingezet zijn voor het modernisering van tuinbouwgebieden. Bij de moderniseringsaanpak in tuinbouwgebieden gaat het om de keuze van de juiste set aan instrumenten. De keuze en combinatie is sterk afhankelijk van de aard van de gebieden en de betrokken partners. Deze gereedschapskist biedt u een overzicht van deze instrumenten en dient ter inspiratie voor de vele mogelijkheden die modernisering biedt. Omdat iedere gebruiker een andere behoefte heeft, hebben wij  de gereedschapskist op 2 manieren toegankelijk gemaakt: inspirerende praktijkvoorbeelden en een functioneel overzicht.

Succesverhalen: laat u inspireren door de praktijk

In Nederland wordt in verschillende tuinbouwbieden gebiedsgericht en op bedrijfsniveau invulling gegeven aan modernisering. Vanuit  de samenwerking binnen Greenports Nederland hebben we een aantal sprekende voorbeelden gedetecteerd welke andere ondernemers en overheden kunnen inspireren in de aanpak van hun eigen moderniseringsuitdaging. Onder deze kop geven wij u een kijkje in de keuken van andere partijen die u al zijn voorgegaan:

Lessons learned

Deze gereedschapskist in niet nieuw, maar een update/vervolg op een reeds bestaande gereedschapskist. Wij vinden het belangrijk ook de basisdocumenten vanuit het verleden met u te delen. Dit traject is destijds onder andere gestart met het WUR onderzoek “elkaar een toekomst gunnen”. In dit rapport vindt u een inventarisatie van de verschillende instrumenten en een 5 tal regionale casestudies. Dit onderzoek heeft bouwstenen opgeleverd voor de gereedschapskist welke in 2013 werd gelanceerd: Moderne Tuinbouw – gereedschapskist. Eind 2016 heeft RVO op verzoek van de Initiatiefgroep Moderne Tuinbouw een evaluatie verzorgd van de pilots die tussen 2013 en 2016 hadden plaatsgevonden in verschillende tuinbouwgebieden: Evaluatie Instrumentenkoffer Initiatiefgroep Moderne Tuinbouw.

Instrumenten gereedschapskist

Wij hebben deze instrumenten voor u inzichtelijk gemaakt en onderverdeeld in drie hoofdgroepen. De verschillende instrumenten (proces, planologie, financieel) worden veelal in combinatie ingezet. Veelal wordt gestart met de procesinstrumenten, veelal gevolgd door de planologische instrumenten en de financiële instrumenten.

  1. Procesinstrumenten ten behoeve van de samenwerking tussen publieke en private partijen (in diverse rollen als  vertrouwenspersonen en/of gebiedscoördinatoren)
  2. Planologische juridische instrumenten als bestemmingsplannen, structuurvisies, planologische flexibiliteit, nieuwe vereveningsmechanismen
  3. (Her)ontwikkelingsinstrumenten
  4. Financiële instrumenten

Andere projecten 

Laat u inspireren! Bekijk hier welke andere projecten er op het gebied van ruimtelijke inrichting voor de tuinbouw zijn of worden ontwikkeld. 

Lees meer

Greenports Nederland

Meer informatie

Lees meer