Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Procesinterventies

Ervaring leert dat de mate van organisatie en de aanwezigheid van een lokale gebiedsopgave met urgentie succesfactoren zijn voor het starten van een gebiedsproces. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord, zowel tussen ondernemers onderling als tussen ondernemers en overheden. De samenwerking draagt bij aan inzicht in elkaars belangen en aan de helderheid over besluitvorming over beleidskaders en de verkenning van de mogelijkheden rond diverse vraagstukken als functieverandering, waterhuishouding en energie. De samenwerking kan op verschillende manieren worden bevorderd. Beproefde werkmethoden die hierbij kunnen worden gebruikt zijn: uitvoeren van onderzoeken, organiseren van gebiedsavonden, gebiedsatelier, opstellen van gebiedsvisies en gebiedsagenda’s, organiseren van excursies, advisering door externe deskundigen (blik van buiten) en professionele gespreksbegeleiding.  Vertrouwenspersonen en/of gebiedscoördinatoren kunnen dit proces ondersteunen.