Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Ko Kolk Hortensia investeert in bedrijfsverplaatsingen en verduurzaming in Noorder Legmeerpolder

Kweker en veredelaar Ko Kolk Hortensia heeft zijn vestiging van 2,3 hectare aan de Legmeerdijk in Amstelveen verplaatst naar de Meerlandenweg 23 in de Noorder Legmeerpolder. Het bedrijf heeft op de nieuwe locatie circa € 9 miljoen geïnvesteerd in een duurzame bedrijfskavel van 7,5 hectare, met daarop een hypermoderne kas met 3 hectare teeltareaal inclusief veredeling en selectie-afdeling en ongeveer 1.000 m2 bedrijfs- en verwerkingsruimte voor de teelt van snijhortensia’s. In de toekomst kan nog eens 3 hectare kas gerealiseerd worden. De ‘oude’ locatie in Amstelveen komt beschikbaar voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Scheg.

Ko Kolk Hortensia
Ko Kolk Hortensia is een toonaangevend bedrijf op het gebied van snijhortensia’s. Door jarenlang veredelen heeft het bedrijf al veel succesvolle ‘Kolk’ rassen op de markt gebracht. De kweker kiest heel bewust voor vestiging in glasconcentratiegebied Noorder Legmeerpolder vanwege de trots en binding met het gebied en de nabijheid van de veiling op 5 minuten afstand. Eigenaar Bartjan Kolk: ‘Het bedrijf is in 1963 door mijn vader Ko Kolk gestart aan de Legmeerdijk met de teelt van rozen. In 1995 stond mijn vader voor de keuze: herinvesteren in de kassen en belichting of een andere teelt. De keuze is gemaakt om snijhortensia’s te gaan telen. In 1996 zijn we ook gestart met de veredeling van snijhortensia’s. In 2000 ben ik in de zaak gekomen en hebben toen de teelt uitgebreid. Met deze bedrijfsverplaatsing naar de Noorder Legmeerpolder maken we een volgende stap.’

Kas zonder gas
De nieuwe kas is zelfvoorzienend in energie en heeft geen gasaansluiting. ‘We maken gebruik van een warmte-koude opslagsysteem in de bodem. In de winter halen we warm water omhoog, wat we vervolgens met een warmtepomp opwaarderen naar 40-45 graden om de kas te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug in de bodem. In de zomer werkt het systeem omgekeerd: dan halen we koud water naar boven om te koelen en gaat het opgewarmde water weer terug. Per saldo blijft de bodem zo in balans. Belangrijk onderdeel van dit systeem is dat het ook goed werkt om de kas te ontvochtigen. Om het elektriciteitsgebruik van de pompen te compenseren, hebben we ruim 300 zonnepanelen geïnstalleerd voor het opwekken van elektra. Ook onze koelcel maakt gebruik van deze elektra. In onze nieuwe vestiging is ook geen gasaansluiting meer aanwezig. We zijn zo volledig duurzaam en daarmee klaar voor de toekomst.’

POP3 Verplaatsingssubsidie
Voor de bedrijfsverplaatsing en verduurzaming heeft Ko Kolk Hortensia gebruik gemaakt van de POP3 Verplaatsingssubsidie van de provincie Noord-Holland. ‘De subsidieregeling was precies wat we nodig hadden om de verplaatsing rond te krijgen’, aldus Kolk. ‘De glastuinbouw is een kapitaalsintensieve sector en de grondprijzen in Amstelveen zijn relatief hoog. Ook de moderne energiezuinige technieken zijn erg kostbaar. De € 693.510 aan POP3 Verplaatsingssubsidie was dan ook een welkome aanvulling om de investeringsbegroting voor onze gasloze kas rond te krijgen.’.

Noorder Legmeerpolder
De Amstelveense Noorder Legmeerpolder is van oorsprong glastuinbouwgebied dat vanaf de jaren ’60 tot ontwikkeling is gekomen.  Het gebied is zo’n 125 hectare groot, waarvan circa 75 hectare bebouwd met kassen. Vanaf eind jaren ’80 stapten steeds meer telers in het gebied over op andere activiteiten. Dit heeft geleid tot verrommeling, planologische onzekerheid en een lage investeringsbereidheid bij de resterende glastuinbouwbedrijven. De laatste jaren hebben mondiale concurrentie, schaalvergroting en modernisering in de glastuinbouw, hoge gasprijzen, de economische crisis en wegvallende afzetmarkten tot gevolg gehad dat de glastuinbouw verder onder druk is komen te staan. In algemeen zin zullen er enkele grootschalige en kleinschalige glastuinbouw concentratiegebieden overblijven binnen de Greenport Aalsmeer.  Hieronder valt ook het een kleinschalige glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder. De ligging direct naast de veiling maakt de Noorder Legmeerpolder een unieke vestigingslocatie, vooral voor nicheproducten in de daghandel. De Ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder biedt een toekomstperspectief aan ondernemers in de Noorder Legmeerpolder over de toekomstvastheid van de glastuinbouw en over de mogelijkheden voor alternatieve functies. De structuurvisie geeft een richting aan de transformatie van verouderd en verspreid glas en biedt duidelijkheid over de mogelijke alternatieven , op plekken waar glastuinbouw is verdwenen.

Greenport Aalsmeer
Gebiedscoördinator Dave Vlaming van Greenport Aalsmeer vindt de bedrijfsverplaatsing van Ko Kolk een mooie impuls voor het gebied. ‘Het toont de investeringskracht en innovatie van de sector. Ik hoop dan ook dat dit een voorbode is van nog meer investeringen in het gebied. Greenport Aalsmeer ondersteunt ondernemers en overheden de komende jaren om met een gebiedsgerichte aanpak het glasconcentratiegebied Noorder Legmeerpolder klaar te maken voor de toekomst. Deze bedrijfsverplaatsing is daarvan een eerste succes en toont aan dat de aanpak werkt.’

Inmiddels is het volgende nieuwbouwproject ook al gerealiseerd. In de zomer van 2021 is de 3,0 hectare grootte nieuwbouw van Schouten Optifleurs opgeleverd. De modernisering in de Noorder Legmeerpolder komt nu echt op gang.

Contactpersoon Dave Vlaming, dvlaming@greenportaalsmeer.nl