Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Verplaatsingsregeling met POP3-subsidies

Eén van de onderdelen van het Plattelandsontwikkelings-programma (EU) is de verplaatsingsregeling,  Doel van deze regeling is de verbetering van de landbouwstructuur, modernisering van de glastuinbouw en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit. Bij deze regeling geeft de provincie subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar een glastuinbouwconcentratiegebied.

Wat

  • Stimuleren van toekomstbestendige glastuinbouw door concentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden.  Concentratie levert verschillende schaalvoordelen op voor de bedrijven die zich hier vestigen, o.a. gezamenlijke voorzieningen zoals infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen.
  • De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied en op de oude locatie de kassen opruimen.
  • Ook mogelijkheden voor verplaatsing binnen een glastuinbouwconcentratiegebied/herstructurering binnen een glastuinbouwconcentratiegebied
  • Vijftig procent van het subsidiebedrag komt uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en er is daarnaast vijftig procent provinciale cofinanciering.

Waar

  • Noord-Holland
  • Gelderland -> niet meer actueel

Bij wie kan ik terecht: kennishebbers

Provincie stelt POP3 open - Provincie Noord-Holland

website

Lees meer

Gereedschapskist

Terug naar de gereedschapskist

Lees meer