Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Financiële instrumenten

Het kost vaak niet alleen moeite en samenwerking om een gebied optimaal te maken voor glastuinbouw. Vaak is ook geld nodig of helpt geld om zaken te stimuleren. Meestal niet alleen geld van overheden of subsidies, maar ook investeringen van ondernemers. Er zijn diverse arrangementen mogelijk en vaak ook nodig om een (gebieds- of bedrijfs)ontwikkeling mogelijk te maken. Ook financiers spelen daarbij een belangrijke rol. Duidelijk moet vooral zijn wat er bereikt moet worden en waarom. Als duidelijk is wat er moet gebeuren is en door wie, kunnen financiële instrumenten helpen om dat voor elkaar te krijgen (subsidie- of investeringsregelingen bijv) maar ook om ervoor te zorgen dat elke partij evenredig bijdraagt (verevening, planschade- of compensatieregeling etc). Ook kan het zinvol zijn om eerst (als overheden bijv) te investeren in het ‘investerings cq vestigingsklaar’ maken van een gebied of locatie (door aanleg van wegen, alternatieve energievoorziening organiseren, CO2-leiding of riolering aanleggen etc) zodat dan ondernemers de rest zelf op kunnen pakken en zich daar gaan vestigen. Een andere invalshoek is om ondernemers die nu niet op de goede plek liggen met hun bedrijf te helpen om ergens anders naartoe te gaan of om te stoppen en ruimte te maken voor andere/nieuwe ondernemers.