Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Glas voor glas

De Glas voor Glas regeling is een beleidsregel vanuit provincies i.s.m. gemeenten . Het betreft een andere vorm van ruimte voor ruimte met een sterke focus op glastuinbouw in het buitengebied. Het biedt ondernemers in het buitengebied de mogelijkheid om te groeien, mits hier compensatie tegenover staat.  Het doel van de Glas voor Glas regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. De glas voor glas regeling wordt o.a. toegepast in de provincies: Limburg en Noord-Brabant.

Wat
De glas voor glas regeling is veelal een compensatieregeling:

 • het saneren van oude kassen in het buitengebied
 • uitbreiding van een "solitair" glastuinbouwbedrijf boven het toegestane areaal aan glas (Limburg/Noord Brabant: 3 ha)
 • verhouding uitbreiding slopen 1 : 1  of  1 : 2
 • kan gekoppeld worden aan een fonds zodat de uitbreidende ondernemer niet zelf hoeft te slopen
  • Limburg: € 4,- voor elke m² sloop / € 8,- voor elke m² uitbreiding

Waar

 • Glas voor Glas Limburg: Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo
 • Glas voor Glas Noord-Brabant 
 • Glas voor Glas Zuid-Holland: niet meer actueel

Bij wie kan ik terecht: kanshebbers

 • LLTB
 • ZLTO

Achtergrond informatie

Onderzoek Glas voor Glas Noord-Brabant

download

Lees meer

Regeling glas voor glas Limburg

website

Lees meer