Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Onteigening

Gedwongen overdracht van eigendomsrecht aan de overheid als gevolg van de uitvoering van een plan ten behoeve van het algemeen nut. Onderbouwing van het publiek belang en uitsluiting van zelfrealisatie is van groot belang. Het instrument wordt zelden ingezet bij ontwikkelingen bij gelijk blijvende bestemming en zal onderdeel moeten zijn van een groter gebiedsproces aan de hand waarvan onteigening het ultimum remedium is.
Voorbeeld: Onteigening in glastuinbouwgebied Californië in Horst aan de Maas.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gijs Damen, provincie Zuid-Holland.  

Onteigening van grond -
ministerie I & W

website

Lees meer

Onteigening Califonië staatscourant

download

Lees meer