Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Planologische verevening

Vereveningssystematiek welke zorgt voor balans en behoud van het areaal. Het planologisch compenseren van verlies aan (glas)tuinbouwareaal door het toestaan van functies (bedrijfsmatige activiteiten) die ten koste gaan van (glas)tuinbouwareaal in ruil voor ruimte elders in een (glas)tuinbouwgebied. Oneerlijke concurrentie tussen grondwaarde van bedrijfsmatige activiteiten in tuinbouwgebied en op bedrijventerreinen wordt op deze wijze gecompenseerd. Tevens mogelijk in de vorm van verplaatsing van bedrijfswoningen en woningen.

Waar
Gemeente Westland: Realisatie van recreatiebedrijf in De Lier, waarbij het bedrijf in ruil voor deze ontwikkeling een bedrijfsgebouw elders in De Lier heeft opgeruimd ten behoeve van glas.

Bij wie kan ik terecht:

Verordening functiewijziging niet-tuinbouwfuncties in glastuinbouwgebied Westland 2021

website

Lees meer

Gereedschapskist

terug naar de gereedschapskist

Lees meer