Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Ruimte voor ruimte

De Ruimte voor Ruimte regeling is een beleidsregel vanuit provincies i.s.m. gemeenten. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing van glas en/of schuren en/of bedrijfswoningen een nieuwe woning te ontwikkelen.  Op deze manier wordt het gebied ontdaan van ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen. Het doel van de Ruimte voor Ruimte regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. Bijna iedere provincie heeft richtlijnen opgenomen voor de ruimte voor ruimte regeling. Ruimte voor ruimte met glastuinbouwcasus wordt o.a. toegepast in de provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland.

Wat

  • de sloop van glas en/of bedrijfsgebouwen (vaak in landelijk gebied / buiten de concentratiegebieden) ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
  • als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor nieuwbouw elders in het gebied, of op de saneringslocatie (veelal in de vorm van compenserende woningbouw).

Bij wie kan ik terecht: kennishebbers

 

Handreiking ruimte voor ruimte in Noord-Holland

download 

Lees meer

Ruimte voor ruimte gemeente Uithoorn

download

Lees meer

Ruimte voor ruimte regeling gemeente Boskoop

website

Lees meer

Omgevingsverordening Noord-Holland

website

Lees meer