Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Wet voorkeursrecht Gemeenten

Door van toepassingsverklaring van de Wvg worden eigenaren bij vrijwillige verkoop verplicht het eigendom eerst aan de gemeente aan te bieden die dit al dan niet kan aankopen. De toepassing van het instrument is uitsluitend mogelijk bij realisatie van niet-agrarische functie. Door de RvS is geoordeeld dat de realisatie van een glastuinbouwgebied als niet-agrarische functie beschouwd kan worden. Reikwijdte van het instrument wordt bepaald door de planologische basis en is slechts beperkt toepasbaar voor de realisatie van nieuwe glastuinbouw ontwikkeling. In de wet is uitsluitend het systeem van het voorkeursrecht vastgelegd. In samenwerking met marktpartijen kan afgesproken worden dat in het kader van de gebiedsuitwerking wordt besloten een ABC koopconstructie te hanteren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dominique van der Hoeven van Glastuinbouw Nederland of Gijs Damen van provincie Zuid-Holland. 

Voorkeursrecht - ministerie I & W

website

Lees meer

Uitspraak rechtbank

website

Lees meer