Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Greenports Nederland

Greenports Nederland werkt als netwerkorganisatie samen met de regionale greenports, de overheden, de ondernemers en het onderwijs/kennisinstellingen. We werken aan een gezamenlijke aanpak en versnelling van transitie-opgaven voor een sterk en duurzaam tuinbouwcluster.

Lees meer

Groene Kracht Vooruit

We kennen de uitdagingen waar Nederland voor staat en werken hard aan innovatieve en duurzame oplossingen: van het gas af en overschakelen op zonne-energie, windenergie, groene stroom of aardwarmte. Maar ook: duurzaam en efficient telen op een kleine oppervlakte en verantwoord omgaan met grondstoffen.

Lees meer