Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Agenda

Hoe werkt de tuinbouw van morgen?

De Nederlandse land- en tuinbouwsector staat bekend om haar innovatiekracht en onmisbare rol in voedselzekerheid en welzijn zowel binnen Nederland als in Europa. Die strategische positie willen we vasthouden en vergroten.

Een nieuwe generatie ondernemers staat klaar voor de volgende stap. Hoe zorgen zij voor een goede instroom en het behoud van voldoende arbeidskrachten en welke rol speelt automatisering en robotsering van onze systemen in de tuinbouw van morgen.

Wij nodigen u van harte uit op woensdag 2 oktober voor ons Nationaal Tuinbouwcongres waar we dit jaar inzoomen op het vraagstuk arbeid en meer specifiek hoe we ontwikkelingen op het vlak van robotisering en goed werkgeverschap verder kunnen brengen, kunnen versnellen.

Aan de hand van inspirerende sprekers en workshops nemen we u deze middag mee in dit thema. Laten we samen zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor de ondernemers en medewerkers van morgen.

Wij kijken uit naar uw komst op de locatie Unmanned Valley in Katwijk. We starten om 13.00 uur, met een afsluitende borrel rond 17.00 uur.  Inschrijving voor workshops, alsmede het volledige programma volgt.

U kunt zich hier inschrijven voor het congres.

 

 

Oproep

Om in de toekomst minder handwerk en meer banen met goede vooruitzichten en ontwikkelingsmogelijkheden te hebben, zet de gehele sector al geruime tijd volop in op automatisering en robotisering. Hierbij kan gedacht worden aan het automatiseren van gewaswerk, oogsten en sorteren maar ook  kwaliteitscontroles, proces-sturing en  interne logistiek. Er gebeurt veel in de diverse schakels binnen de ketens en er is  toenemend aantal pilots en testlocaties voor nieuwe technologie. 

Wij zijn op zoek naar aansprekende voorbeelden, die we kunnen tonen tijdens het congres. Heeft u een inspirerend voorbeeld, mail dit dan naar: communicatie@greenports-nederland.nl